Achiziții publice

Achiziții publice

Oferim consultanta si asistenta juridica pentru participarea la licitațiile publice, prin prestarea următoarelor servicii: intermedierea relațiilor cu autoritățile contractante, redactarea si negocierea contractelor de asociere cu alți participanți la procedura de achiziție publica;

consultanta juridica la întocmirea ofertei de participare; redactarea contestațiilor la documentația privind desfășurarea sau rezultatul procedurii de achiziție publica; asistare si reprezentare in fata Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor; asistare si reprezentare in fata instanțelor judiciare competente pentru soluționarea litigiilor in materie de achiziții publice.