Drept corporativ

Drept corporativ

Drept corporativ

„Tănase & Partenerii” oferă o gamă vastă de servici de consultanță juridică în domeniul dreptului corporativ moldovenesc și internațional: redactarea contractelor și a altor acte juridice,  reprezentarea intereselor clienților în diverse litigii, consultanță juridică în aspecte care privesc dreptul concurenței, reprezentarea în procedurile contencioase la etapa contestării deciziilor de sancționare emise de diferite organe administrative.

 

„Tănase & Partenerii” oferă asistență și  consultanță juridică la toate etapele prin care poate trece o companie (constituirea, elaborarea actelor constitutive ale societății, elaborarea regulilor de procedură, reorganizarea, fuziunea, achiziția sau lichidarea unei societăți, etc.).