Drept administrativ

Drept administrativ

Oferim consultanta si asistenta juridica in litigiile rezultate din interpretarea sau punerea in aplicare a actelor administrative. Echipa noastră, oferă asistenta juridica si reprezentare in fata autorităților publice in procedura prealabila, precum si in fata instanțelor de contencios administrativ.