CEDO

CEDO

CEDO

Republica Moldova  a ratificat Convenția pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale în anul 1996. Convenția oferă cetățenilor statelor membre ale Consiliului Europei dreptul de a se adresa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) cu plângeri individuale atunci când statele încalcă drepturile prevăzute în Convenție.

 

„Tănase & Partenerii” are o experiență extrem de bogată  în oferirea asistenței juridice pe durata întregii proceduri în fata CEDO, atât pentru redactarea documentelor necesare, cât și pentru susținerea audierilor orale atunci când acestea sunt convocate.